Hva er distribusjon?

Det forståelig at det kanskje ikke er så lett å forstå hver distribusjon er. Det er noe vi påvirkes av hver eneste dag, enten direkte eller indirekte. Likevel er det ikke alle som forstår hva det er, og ikke minst viktigheten av god distribusjon.

Distribusjon er aktiviteten med både salg og levering av produkter og tjenester, fra produsent til kunde. Dette kan også kalles produktdistribusjon. Etter hvert som virksomheter blir mer globale, blir det viktig å forbedre distribusjonen for å sikre at kunder og alle medlemmer av distribusjonskanalen er fornøyde. Avhengig av lengden på distribusjonskanalen kan det være mange personer involvert i distribusjonen.

Hvorfor er distribusjon viktig?

Distribusjon er et viktig element i driften, fordi uten en som sporer og forbedrer forholdet mellom produsenter og kunder, kan ikke en bedrift sikre best mulig service. Hvis det oppstår en stopp i distribusjonen, kommer leveransene til kort og kunder, forhandlere og leverandører blir sinte, og tilliten svekkes. For at produktdistribusjon skal være vellykket, må et kontinuerlig tilbakemeldingssystem implementeres, for å sikre at alle er fornøyde med prosessen og at eventuelle forbedringer som kan gjøres, blir gjort.

Når det gjelder dropshipping og kunder som kjøper varer på nett, får ikke selgere og kunder prøve produktet før de kjøper, så de stoler på at varen kommer frem akkurat som på bildene og beskrivelsene. Dette betyr at distribusjonskanalen må være effektiv til å gi svar og kommentarer på tvers av hele kanalen.

Hva er distribusjonsledelse eller distribusjons management?

Distribusjonsstyring refererer til hovedaktivitetene ved å distribuere et produkt, som inkluderer:

·  Emballasje: Sørge for tilstrekkelig emballasje for et produkt slik at det kan transporteres trygt.

·  Lagerstyring: Å opprettholde et godt lagernivå er enormt viktig for distribusjon. Styring av inventar er en av hovedoppgavene til distribusjonsstyring.

·  Ordrebehandling: Når en ordre kommer inn fra en kunde, må distribusjonsledelsen planlegge leveringen. Dette innebærer å samle varebeholdningen, laste den og levere den til rett tid. Godkjenning må sendes og fakturering gjøres for at dette trinnet skal være gyldig.

·  Logistikk: Transportmåte er viktig å vurdere for alle bestillinger. Dersom de krever oversjøisk frakt må det være avtaler på plass for at tillatelser skal godkjennes raskt. Lasting og håndtering må bestemmes slik at alt utstyr som kan være nødvendig er tilgjengelig på stedet.

·  Kommunikasjon: Tydelig kommunikasjon er nødvendig både på og utenfor stedet ved distribusjonssentre. Dette er for å sikre at de riktige produktene sendes og kundene vet når de vil motta varene sine. Hvis en forsendelse er forsinket, må distribusjonsledelsen varsle alle interesserte parter umiddelbart.