3 viktige kriger i menneskehistorien som alle bør lære om i skolen

Krige er et tema som stadig blir tatt opp. Enten det er en nåværende krig, eller en som har skjedd i fortiden. Det er viktig å snakke om kriger for å kunne forstå seg på dem, sette ord på hva som skjer og hvorfor, og for å se hva tidligere kriger har ført til. 

Alle krigene som har hendt i verden er viktig på hver sin måte. Noen har vært større, lengre og mer dødelige enn andre, mens enkelte kriger har gitt oss flere våpen, ny teknologi og mer kunnskap om krigføring. Her er 3 kriger som har vært viktige for menneskeheten, og som alle skal lære om på skolen. 

  1. Første Verdenskrig

Til å starte med vil vi snakke om første verdenskrig. Denne involverte mange av verdens største nasjoner og ble utkjempet på flere kontinenter i perioden mellom 1914-1918. Den førte til store sosiale, politiske og økonomiske endringer, og bidro til opprettelsen av League of Nations (forløperen til FN). Mange kaller den også den store krigen, eller 1. verdenskrig. Spørsmål som når startet 1. verdenskrig og årsaker til første verdenskrig er svært sentrale, da disse har mye å si for hvordan verden er i dag også. Du kan lære om årsakene til første verdenskrig for å få et bedre innblikk i hvorfor den oppsto. 

  1. Andre Verdskrigen 

Kun 21 år senere startet det som skulle bli historiens største og mest omfattende konflikt. Fra 1939 til 1945 var de fleste av verdens nasjoner involvert i krig, inkludert alle stormaktene, organisert i to allierte militære blokker: de allierte og aksemaktene. Krigen er mest kjent for å ha Adolf Hitler i fokus, som hadde et mål om å utrydde enkelte folkeslag og menneskegrupper, for et mer arisk og egnet samfunn. Jødene fikk de største konsekvensene for dette, der store deler ble sendt til arbeids- og konsentrasjonsleirer. Krigen drepte i alt 60 millioner mennesker, som var rundt 2,5% av befolkningen på den tiden. 

  1. Den kalde krigen 

Den kalde krigen var en krig som skiller seg ut fra de tidligere krigene vi er kjent med. Her var det ikke væpnet konfrontasjon eller fysisk synlig krig som sto på agendaen, men snarere et makt kappløp mellom nasjoner. Fra 1947 til 1991 utspilte den kalde krigen seg, som i hovedsak var en ideologisk og militær konflikt mellom Vesten, ledet av USA, og Østblokken, ledet av Sovjetunionen. Selv om krigen aldri eskalerte til åpen kamp, førte den til en rekke mindre konflikter og kriser, som Vietnam Krigen og Cubakrisen.